Warsztaty praktyczne w zakresie dezynfekcji i sterylizacji narzędzi w sterylizatorni podmiotu leczniczego

Opis szkolenia

Stała oferta szkoleniowa, termin do uzgodnienia indywidualnie.

Szkolenie praktyczne o charakterze warsztatowym, podczas którego uczestnik nabywa i utrwala umiejętności samodzielnego właściwego postępowania z narzędziami wielokrotnego użycia, by po użyciu mogły być ponownie użyte do wykonania usługi z naruszeniem ciągłości tkanek.

 

Zapisz swoją firmę na szkolenie