Samodzielna dezynfekcja i sterylizacja w ramach własnego zakładu

Opis szkolenia

Stała oferta szkoleniowa, termin do uzgodnienia indywidualnie.

W ramach szkolenia uczestnik poznaje zasady skutecznej dezynfekcji, przygotowania narzędzi i materiałów do sterylizacji, poznaje budowę i zasady działania autoklawu, uczy się dokumentować procesy sterylizacji oraz poznaje metody, za pomocą których potwierdza się skuteczność sterylizacji.

DLA KOGO?

Szkolenie jest przeznaczone dla personelu zakładów usługowych oraz podmiotów leczniczych wyposażonych we własne urządzenia do sterylizacji metodą wysokotemperaturową oraz planujących zakup takiego urządzenia.

Zapisz swoją firmę na szkolenie