Procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi dla podmiotów leczniczych i zakładów usługowych.

Opis szkolenia

Stała oferta szkoleniowa dedykowana dla właścicieli  podmiotów leczniczych i innych zakładów obowiązanych do opracowania i wdrożenia procedur sanitarnych lub osób odpowiedzialnych za realizację tego obowiązku. Uczestnik szkolenia  otrzymuje informacje o obszarach, które powinny być uregulowane procedurami, metodologii opracowania, zasad wdrażania oraz wewnętrznego monitoringu ich funkcjonowania.

Zapisz swoją firmę na szkolenie