Postępowanie z odpadami medycznymi zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r.

Opis szkolenia

Stała oferta szkoleniowa dedykowana dla podmiotów leczniczych obowiązanych do opracowania i wdrożenia procedur postępowania z odpadami medycznymi. NOTA BENE przyjmuje także zlecenia wykonania takich procedur dla podmiotów leczniczych. Każda procedura jest odrębnym opracowaniem uwzględniającym warunki podmiotu leczniczego oraz rodzaje wytwarzanych odpadów medycznych. Po opracowaniu procedury zaleca się przeprowadzenie szkolenia wdrożeniowego w obiekcie.

Zapisz swoją firmę na szkolenie