Ocena ryzyka zawodowego oraz obowiązkowa dokumentacja pracodawcy

Opis szkolenia

Szkolenie indywidualne ściśle odpowiadające charakterowi przedsiębiorstwa z analizą ryzyka występującego na poszczególnych stanowiskach pracy. Szkolenie obejmuje opracowanie wzorów spisów, rejestrów, procedur, instrukcji stanowiskowych itd. ściśle odpowiadających specyfice zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Zapisz swoją firmę na szkolenie