Obowiązki pracodawcy w zakresie systemu pierwszej pomocy wraz ze szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy.

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla pracodawcy lub osoby upoważnionej do zorganizowania systemu pierwszej pomocy w zakładzie lub udzielania pierwszej pomocy.

Zapisz swoją firmę na szkolenie