Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Opis szkolenia

Szkolenie indywidualne, zakres dopasowany do charakteru przedsiębiorstwa, stanowisk pracy oraz rodzaju czynników szkodliwych, z którymi pracownik ma kontakt. Szkolenie obejmuje także zagadnienia organizacji systemu pierwszej pomocy, zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, odpowiedzialności pracodawcy i inne wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa.

Zapisz swoją firmę na szkolenie