Kontrola wewnętrzna w podmiotach leczniczych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r.

Opis szkolenia

Stała oferta szkoleniowa dedykowana dla podmiotów leczniczych obowiązanych do opracowania i wdrożenia procedury/ regulaminu kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych . NOTA BENE przyjmuje także zlecenia wykonania takich procedur wraz z opracowaniem wzoru Raportu z kontroli wewnętrznej. Możliwe jest również zlecenie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej.

Każda procedura jest odrębnym opracowaniem uwzględniającym warunki podmiotu leczniczego oraz zakres świadczeń zdrowotnych. Po opracowaniu procedury zaleca się przeprowadzenie szkolenia wdrożeniowego w obiekcie.

Zapisz swoją firmę na szkolenie