Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest:NOTA BENE Sabina Tatarczyk
  Firma Doradczo Szkoleniowa
  ul. Chrobrego 30/1
  41-902 Bytom
  NIP: 645178832
  Adres mailowy: biuro@notabene.bytom.pl
  Adres strony internetowej: www.notabene.bytom.pl
 2. Cel przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług doradczych i szkoleniowych. Przetwarzane są jedynie Państwa dane osobowe identyfikujące i kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje na temat wykonanych usług.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcy danych
  Odbiorcą Państwa danych osobowych jest administrator. Jeśli usługa zostanie zrealizowana, Państwa dane osobowe mogą być przekazane do biura rachunkowo – podatkowego, z którym administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych dla realizacji obowiązków księgowych i podatkowych.
 5. Przetwarzanie danych w państwach trzecich
  Administrator ani podmiot przetwarzający nie przekazują danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Okresy przechowywania danych
  W przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO) Państwa dane osobowe są przechowywane od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, z uwzględnieniem okresu niezbędnego do ochrony interesu administratora.
 7. Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo klient posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.
 8. Prawo wniesienia skargi
  Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. Opis środków ochrony stosowanych przy przetwarzaniu
  • Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator po zalogowaniu się loginem i hasłem zmienianym co 30 dni.
  • Przed odejściem od komputera, na którym widnieją dane osobowe administrator wylogowuje się, zamyka program.
  • Komputer firmowy posiada legalne oprogramowanie oraz zainstalowane programy chroniące przed szkodliwym oprogramowaniem.
  • Organizacja stanowiska pracy uniemożliwia wgląd na ekran monitora komputera osobom innym niż administrator danych osobowych.

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276